Madrasah Tul Madina

Contact Us

 

Facebook.com/Madrasah Tul Madina Reg NPO

info@madrasahtulmadina.co.za

madrasahtulmadina99@gmail.com

99 Korfbal Street , Beacon Valley, Mitchells Plain

   www.madrasahtulmadina.co.za

 

Head of Madrasah / Mudeer

Shaykh Abduragmaan May

                                                                               083 948 5436

                                                                                021 376 2827

 

Secretary and Head of Curriculum Development

Moulana Muhammad Kamalie

                                        

                                                                                   081 803 8538

                                                                                     021 376 2827

 

 

 


Madina Hifz Ustaadh

Shaykh Mohammed Al Said

                                                                                        061 078 8252

Foundation Phase Teacher

Muallima Fairuz May

                                                                                     060 419 3254

 

Intermediate Phase Teacher

Muallima Adelah Arendse

                                                                                         074 180 5019